top of page
d200657_1_edited.jpg

Rekisteriseloste

Sivustomme vierailijoiden yksityisyys on meille hyvin tärkeää, ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä. Tämä rekisteriseloste kertoo, miten ja mihin käytämme henkilötietojasi.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste 
1 Rekisterin nimi
Kulosaaren Kulttuuriyhdistys ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Kulosaaren Kulttuuriyhdistys ry
Verkkosivut: www.kulosaarenkulttuuri.com
Osoite: Hopeasalmenranta 3, 00570 HELSINKI
Sähköposti: kulosaarenkulttuuri@gmail.com

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Timo Poijärvi, sihteeri
Osoite: Hopeasalmenranta 3, 00570 Helsinki
Puh.nro: 040 5811190
Sähköposti: kulosaarenkulttuuri@gmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin 
käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Wix.comin rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan palvelimille.

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. 

Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
- Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
- Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
- Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
- Lisätiedot (lehtitilaustiedot, tms.)

5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Yhdistys ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

bottom of page